Formannskapssalen

Se hvordan vi løste utfordringen med å få inn ekstra lyskilder som ikke lagde for store visuelle endringer i bygget.
Formannskapssalen

Utfordring

Belysningen i rådhuset er i varierende grad tilpasset behovet for de funksjoner som utføres i de enkelte rom. I tillegg er rådhuset underlagt antikvariske verneklasser både innvendig og utvendig. Det er derfor vanskelig å få aksept fra Byantikvaren for visuelle endringer som gi bedre og mer riktig lys i forhold til oppgavene.

Formannskapssalen var belyst av store lysekroner med mignon pærer. Med moderne LED pærer og fullt dagslys ute, målte vi 76 lux på arbeidsplassene til medlemmer av formannskapet. Når vi vet at Lyskultur anbefaler 500 lux på arbeidsplass, er lysnivået i formannskapssalen vesentlig under dette.

Vi gikk gjennom alle muligheter for ekstra belysning, fra skinnebaserte flomlys til mer diskret plasserte kraftige lyskastere. Men alle muligheter ble raskt forkastet fordi det ble for stor brytning med helheten i interiøret.

Løsning

Vårt forslag var å ta utgangspunkt i de sirkulære luftventilene i taket, og forsøke å lage lamper, eller monteringskasser for lamper, som ikke brøt for mye med formuttrykket i disse lufteventilene. Basert på våre ideer utviklet vi en løsning sammen med Jønland AS i Selbu, hvor de laget en rund «trekasse» med ornamentikk som ikke brøt for mye med lufteventilene og hvor vi monterte inn en rund LED plate med riktig fargetemperatur og maksimal lysstyrke som vi kunne få til innenfor de mekaniske rammene som var gitt.

Siste referanser

Privat garderobe

En privatbolig hvor det var lagt mye vekt på pen arkitektonisk utforming trengte en tilsvarende lysløsning.

Les mer »